4. joulukuuta 2016

Kirjanpidon ja yritystalouden rautalankatyöpaja


Olin taas muutaman luokkalaiseni kanssa yrityssalon tapahtumassa, jossa oli myöskin Aulis Kankare vetämässä ohjelmaa. Tällä kertaa puheenaiheena oli kirjanpidon perusteita ja alkeita, ymmärrystä yritystalouteen ja tilinpäätökseen ja yleistä tietoa taloudesta. Tehtiin myös muutamia harjoituksia kirjanpidosta.

Alla asioita, joita jäi päällimmäisenä mieleen.

Kirjanpito

 • tositteet kerätään, numeroidaan ja järjestetään
 • rekisteröidään niihin sisältyvät tiedot
 • tulot, menot ja varat on pidettävä erillään omistajan ja muiden yritysten tuloista, menoista ja varoista.
Tilintarkastus
 • Pieneenkin osakeyhtiöön on valittava tilintarkastaja, jos yhtiöjärjestyksessä on tästä määräys.
Tilinpäätös
 • Tilinpäätös sisältää erilaisia laskemia, kuten tuloslaskelman ja taseen sekä niihin liittyviä liitetietoja, kuten kassavirtalaskelman. 
Tase
 • Tase on yhden päivän eli tilinpäätöspäivän tilanne.
Liikevaihto
 •  Liikevaihto tarkoittaa varsinaisen toiminnan myyntituottoja, joista on vähennetty myönnetyt alennukset, arvonlisävero, ja muut mahdolliset myynnin määrän perustuvat verot.

Yritysmuodot

 • yksityinen elinkeinoharjoittaja
 • avoin yhtiö
 • kommandiittiyhtiö
 • osakeyhtiö
 • osuuskunta
 • yhdistys (ry)
 • säätiö
Yritysmuodon valinta
 • perustajien lukumäärä
 • pääoman tarve
 • vastuu
 • toiminnan joustavuus / yksityistilin käyttö
 • yrityksen jatkuvuus ja laajenemismahdollisuudet
 • voitonjako ja tappion kattaminen / verotus